احساس در فالو

? کارگاه فالو (جلسه دوم)

☝️ وقتی فالو میکنی باید برسی به نقطه عطف
❣ به اوج احساس

? باید تمام وجودت بشه انرژی بیاد رو زبونت
⭕️ تا عمیق حرف بزنی

❤️ همیشه دل مقدم بر عقله دلی حرف بزنی بهتره تا منطقی حرف بزنی

☝️ یه فالوئر توی هیچ شرایطی احساس نیاز نمیرسونه

?دوستان یادتون باشه فالو دلیه کسی که به کار شک داره نمیتونه فالو کنه

 

پاسخ دهید