قوانین برای فروشنده

در صورتی که محصول ارسالی شما از سایت های دیگر برداشته شده باشد و یا نسخه نال شده محصول از راه غیر مجاز تهیه شده باشد و پس از بررسی های کارشناس یا صاحب اثر این مورد مشخص شود،بلافاصله محصول ارسال شما حذف و در صورتیکه محصول مربوطه فروشی داشته باشد وجه آن از حساب کاربری فروشنده کسر خواهد شد.

سیستم جامع پشتیبانی توسط گروه تحقیقاتی نتورک مارکتینگ راه اندازی شده است و پیش از اجرای درخواست های واریز وجه فروشندگان،تیکت های ایشان و کیفیت پاسخ دهی به خریداران مورد ارزیابی قرار میگیرد،چنانچه فروشنده ای تیکت های باز داشته باشد یا تیکت های پاسخ داده شده و بسته شده از پاسخ مناسبی برخوردار نبوده و نتوانسته باشند رضایت خریداران را کسب کنند، درخواست های ایشان در وضعیت معلق باقی خواهد ماند.

فروشندگان موظف به پشتیبانی از خریداران هستند و چنانچه در هر زمان تصمیم به قطع همکاری با گروه تحقیقاتی نتورک مارکتینگ را بگیرند یا قصد عدم ارائه هر یک از محصولات در مارکت گروه تحقیقاتی را داشته باشند،باید حداقل به مدت ۶ ماه از آخربن فروش هریک از محصولات،نسبت به ارائه خدمات پشتیبانی اقدام نمایند و در حد مطلوب و مطابق با قوانین گروه تحقیقاتی نتورک مارکتینگ که پاسخگویی جهت رفع مشکل در حداکثر ۱۲ ساعت کاری پس از ثبت تیکت خریدار میباشد از خریداران قبلی محصول پشتیبانی کنند.چنانچه این پشتیبانی صورت نگیرد و به شایستگی و مطابق با قوانین گروه تحقیقاتی نتورک مارکتینگ نباشد،حق شکایت شکایت از فروشنده برای گروه تحقیقاتی نتورک مارکتینگ محفوظ است و ما میتوانیم نسبت به باز پس گیری وجه پرداختی به فروشنده از طریق مراجع قضایی اقدام کنیم.